VILKÅR FOR BRUK

Sist oppdatert 8. mai 2020

AVTALE TIL VILKÅR


Disse bruksbetingelsene utgjør en juridisk bindende avtale som er inngått mellom deg, enten personlig eller på vegne av en enhet ("du") og REAS ("Selskap", "vi", "oss" eller "vår"), om din tilgang til og bruk av https://www.reas.es nettsted så vel som hvilken som helst annen medieform, mediekanal, mobilnettsted eller mobilapplikasjon relatert, koblet eller på annen måte koblet dertil (samlet "nettstedet"). Du samtykker i at ved å gå inn på nettstedet, har du lest, forstått og godtatt å være bundet av alle disse bruksvilkårene. HVIS DU IKKE godtar alle disse bruksvilkårene, er du uttrykkelig forbudt fra å bruke nettstedet, og du må avbryte bruken øyeblikkelig.

Tilleggsbetingelser eller dokumenter som kan legges ut på nettstedet fra tid til annen blir herved eksplisitt innarbeidet her som referanse. Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å gjøre endringer eller endringer i disse bruksvilkårene når som helst og uansett grunn. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved å oppdatere "sist oppdatert" dato for disse bruksvilkårene, og du fraskriver deg enhver rett til å motta spesifikk varsel om hver slik endring. Det er ditt ansvar å regelmessig gjennomgå disse vilkårene for bruk for å holde deg oppdatert om oppdateringer. Du vil bli underlagt, og vil bli ansett for å ha blitt gjort oppmerksom på og akseptert endringene i eventuelle reviderte bruksvilkår ved fortsatt bruk av nettstedet etter datoen slik reviderte bruksvilkår blir lagt ut.

Informasjonen som gis på nettstedet er ikke beregnet på distribusjon til eller bruk av noen person eller enhet i noen jurisdiksjon eller land der slik distribusjon eller bruk ville være i strid med lov eller forskrift eller som vil underlegge oss noe krav om registrering innen slik jurisdiksjon eller land . Følgelig gjør de personene som velger å få tilgang til nettstedet fra andre lokasjoner det på eget initiativ og er utelukkende ansvarlig for etterlevelse av lokale lover, hvis og i den grad lokale lover gjelder.

Nettstedet er beregnet på brukere som er minst 18 år gamle. Personer under 18 år har ikke lov til å bruke eller registrere seg for nettstedet. 

INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER

Med mindre annet er angitt, er nettstedet vår eiendom og all kildekode, databaser, funksjonalitet, programvare, nettsteddesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafikk på nettstedet (samlet, "innholdet") og varemerker, service merker og logoer som finnes der ("merkene") eies eller kontrolleres av oss eller lisensieres til oss, og er beskyttet av copyright- og varemerkelov og forskjellige andre immaterielle rettigheter og usaklige konkurranselovgivninger i Spania, internasjonale copyright-lover og internasjonale konvensjoner. Innholdet og merkene blir gitt på nettstedet "SOM ER" for din informasjon og personlig bruk. Bortsett fra uttrykkelig gitt i disse vilkårene for bruk, kan ingen deler av nettstedet og intet innhold eller merker kopieres, reproduseres, aggregeres, publiseres, lastes opp, legges ut, vises offentlig, kodes, oversettes,overført, distribuert, solgt, lisensiert eller på annen måte utnyttet til kommersielt formål overhodet, uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse.

Forutsatt at du er kvalifisert til å bruke nettstedet, får du en begrenset lisens for å få tilgang til og bruke nettstedet og til å laste ned eller skrive ut en kopi av deler av innholdet som du riktig har fått tilgang til kun for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg på og til nettstedet, innholdet og merkene.

BRUKERREPRESENTASJONER

Ved å bruke nettstedet, garanterer og garanterer du at: (1) all registreringsinformasjon du sender inn vil være sann, nøyaktig, aktuell og fullstendig; (2) du vil opprettholde nøyaktigheten av slik informasjon og umiddelbart oppdatere slik registreringsinformasjon som nødvendig; (3) du har den juridiske kapasiteten og du samtykker i å overholde disse bruksvilkårene; (4) du ikke er mindreårig i den jurisdiksjonen du bor i; (5) vil du ikke få tilgang til nettstedet på automatiserte eller ikke-menneskelige måter, enten det er gjennom en bot, skript eller på annen måte; (6) du vil ikke bruke nettstedet til noe ulovlig eller uautorisert formål; og (7) din bruk av nettstedet vil ikke bryte gjeldende lov eller forskrift.

Hvis du gir informasjon som er usann, unøyaktig, ikke aktuell eller ufullstendig, har vi rett til å stanse eller avslutte kontoen din og avslå all og nåværende eller fremtidig bruk av nettstedet (eller deler av dette).

BRUKER REGISTRERING

Du kan bli bedt om å registrere deg på nettstedet. Du samtykker i å holde passordet ditt konfidensielt og vil være ansvarlig for all bruk av kontoen og passordet ditt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne, gjenvinne eller endre et brukernavn du velger hvis vi, etter eget skjønn, fastslår at et slikt brukernavn er upassende, uanstendig eller på andre måter innvendig.

FORBUDTE AKTIVITETER

Du kan ikke få tilgang til eller bruke nettstedet til noe annet formål enn det vi gjør nettstedet tilgjengelig for. Nettstedet kan ikke brukes i forbindelse med kommersielle bestrebelser, bortsett fra de som er spesielt godkjent eller godkjent av oss.

Som bruker av nettstedet samtykker du i å ikke: 1. Systematisk hente data eller annet innhold fra nettstedet for å opprette eller sammenstille, direkte eller indirekte, en samling, samling, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra oss. 2. Lure, svindle eller villede oss og andre brukere, spesielt i ethvert forsøk på å lære sensitiv kontoinformasjon, for eksempel brukerpassord. 3. Omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner på nettstedet, inkludert funksjoner som forhindrer eller begrenser bruken eller kopieringen av noe innhold eller håndhever begrensninger i bruken av nettstedet og / eller innholdet som finnes der. 4. Forvirring, sår eller på annen måte skade, etter vår mening, oss og / eller nettstedet. 5. Bruk all informasjon innhentet fra nettstedet for å trakassere, misbruke eller skade en annen person. 6.Bruk feil bruk av våre støttetjenester eller send inn falske rapporter om misbruk eller feil oppførsel. 7. Bruk nettstedet på en måte som er i strid med gjeldende lover eller forskrifter. 8. Bruk nettstedet til å annonsere eller tilby salg av varer og tjenester. 9. Delta i uautorisert innramming av eller lenke til nettstedet. 10. Last opp eller overfør (eller forsøk å laste opp eller overføre) virus, trojanske hester eller annet materiale, inkludert overdreven bruk av store bokstaver og spamming (kontinuerlig oppslag av repeterende tekst), som forstyrrer enhver parts uavbrutt bruk og glede av Nettstedet eller modifiserer, ødelegger, forstyrrer, endrer eller forstyrrer bruken, funksjoner, funksjoner, drift eller vedlikehold av nettstedet. 11. Delta i enhver automatisert bruk av systemet, for eksempel å bruke skript til å sende kommentarer eller meldinger, eller bruke data mining, roboter,eller lignende datainnsamlings- og utvinningsverktøy. 12. Slett varsel om copyright eller andre eiendomsrettigheter fra noe innhold. 13. Forsøk å etterligne en annen bruker eller person eller bruke brukernavnet til en annen bruker. 14. Selg eller overfør profilen din på annen måte. 15. Last opp eller overfør (eller forsøk å laste opp eller overføre) alt materiale som fungerer som en passiv eller aktiv informasjonsinnsamlings- eller overføringsmekanisme, inkludert uten begrensning, klare grafiske utvekslingsformater (“gifs”), 1 × 1 piksler, webbugs , informasjonskapsler eller andre lignende enheter (noen ganger referert til som “spyware” eller “passive collection mekanismer” eller “pcms”). 16. Forstyrre, forstyrre eller skape en unødig belastning på nettstedet eller nettverkene eller tjenestene som er koblet til nettstedet. 17. Trakassere, irritere, skremme,eller true noen av våre ansatte eller agenter som er engasjert i å tilby noen del av nettstedet til deg. 18. Forsøk å omgå alle tiltak på nettstedet designet for å forhindre eller begrense tilgang til nettstedet, eller deler av nettstedet. 19. Kopier eller tilpass nettstedets programvare, inkludert, men ikke begrenset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annen kode. 20. Dekrypter, dekompilere, demontere eller omvendt ingeniør av programvaren som består av eller på noen måte utgjør en del av nettstedet. 21. Bortsett fra det som kan være et resultat av standard søkemotor eller nettleserbruk, bruk, lansering, utvikling eller distribusjon av et hvilket som helst automatisert system, inkludert uten begrensning, noen edderkopp, robot, jukseprogram, skraper eller offline leser som får tilgang til nettstedet , eller bruker eller lanserer uautorisert skript eller annen programvare. 22.Bruk et kjøpeagent eller innkjøpsagent til å foreta kjøp på nettstedet. 23. Gjør all uautorisert bruk av nettstedet, inkludert innsamling av brukernavn og / eller e-postadresser til brukere på elektronisk eller annen måte med det formål å sende uoppfordret e-post, eller opprette brukerkontoer på automatiserte måter eller under falske forutsetninger. 24. Bruk nettstedet som en del av enhver anstrengelse for å konkurrere med oss ​​eller på annen måte bruke nettstedet og / eller innholdet til enhver inntektsbringende innsats eller kommersiell virksomhet.Bruk nettstedet som en del av enhver anstrengelse for å konkurrere med oss ​​eller på annen måte bruke nettstedet og / eller innholdet til enhver inntektsbringende innsats eller kommersiell virksomhet.Bruk nettstedet som en del av enhver anstrengelse for å konkurrere med oss ​​eller på annen måte bruke nettstedet og / eller innholdet til enhver inntektsbringende innsats eller kommersiell virksomhet.

RETNINGSLINJER FOR ANMELDELSER

Vi kan gi deg områder på nettstedet for å legge igjen anmeldelser eller rangeringer. Når du legger ut en anmeldelse, må du oppfylle følgende kriterier: (1) du bør ha førstehåndserfaring med personen / enheten som blir anmeldt; (2) anmeldelsene dine skal ikke inneholde krenkende banning, eller fornærmende, rasistiske, krenkende eller hatefulle språk; (3) vurderingene dine skal ikke inneholde diskriminerende referanser basert på religion, rase, kjønn, nasjonal opprinnelse, alder, sivilstand, seksuell legning eller funksjonshemming; (4) anmeldelsene dine skal ikke inneholde referanser til ulovlig aktivitet; (5) du bør ikke være tilknyttet konkurrenter hvis du legger ut negative anmeldelser; (6) du bør ikke komme med noen konklusjoner om lovligheten av oppførsel; (7) du kan ikke legge ut noen falske eller villedende uttalelser; og (8) du ikke kan organisere en kampanje som oppfordrer andre til å legge ut anmeldelser,enten positive eller negative.

Vi kan godta, avvise eller fjerne anmeldelser etter eget skjønn. Vi har absolutt ingen forpliktelser til å se på anmeldelser eller slette anmeldelser, selv om noen anser anmeldelser som kritikkverdige eller unøyaktige. Anmeldelser blir ikke godkjent av oss, og representerer ikke nødvendigvis våre meninger eller synspunkter fra noen av våre tilknyttede selskaper eller partnere. Vi påtar oss ikke ansvar for gjennomgang eller for krav, forpliktelser eller tap som følge av gjennomgang. Ved å legge ut en anmeldelse, gir du herved en evigvarende, ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri, fullt betalt, tildelbar og underlisensiert rettighet og lisens til å reprodusere, endre, oversette, overføre på noen måte, vise, utføre, og / eller distribuere alt innhold relatert til anmeldelser.

MOBILSØKNINGSLISENS

Bruk lisens

Hvis du går inn på nettstedet via en mobilapplikasjon, gir vi deg en tilbakekallbar, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rett til å installere og bruke mobilapplikasjonen på trådløse elektroniske enheter som eies eller kontrolleres av deg, og til å få tilgang til og bruke mobilapplikasjon på slike enheter strengt i samsvar med vilkårene og betingelsene for denne lisensen for mobilapplikasjoner som er inkludert i disse bruksvilkårene. Du skal ikke: (1) dekompilere, reversere ingeniør, demontere, forsøke å utlede kildekoden til eller dekryptere applikasjonen; (2) gjøre ethvert endrings-, tilpasnings-, forbedrings-, forbedrings-, oversettelses- eller derivatarbeid fra applikasjonen; (3) bryter gjeldende lover, regler eller forskrifter i forbindelse med din tilgang til eller bruk av applikasjonen; (4) fjerne, endre,eller skjule ethvert varemerke (inkludert varsel om copyright eller varemerke) som er lagt ut av oss eller lisensgiverne til applikasjonen; (5) bruke applikasjonen til inntektsbringende forsøk, kommersielt foretak eller andre formål som det ikke er designet eller ment for; (6) gjøre applikasjonen tilgjengelig over et nettverk eller et annet miljø som tillater tilgang eller bruk av flere enheter eller brukere på samme tid; (7) bruke applikasjonen for å lage et produkt, tjeneste eller programvare som direkte eller indirekte er konkurransedyktig med eller på noen måte en erstatning for applikasjonen; (8) bruke applikasjonen til å sende automatiserte spørsmål til ethvert nettsted eller for å sende uønsket kommersiell e-post; eller (9) bruker all proprietær informasjon eller noen av våre grensesnitt eller vår andre immaterielle eiendommer i design, utvikling, produksjon, lisensiering,eller distribusjon av applikasjoner, tilbehør eller enheter for bruk med applikasjonen.

Apple- og Android-enheter

Følgende vilkår gjelder når du bruker en mobilapplikasjon hentet fra Apple Store eller Google Play (hver en “App-distributør”) for å få tilgang til nettstedet: (1) lisensen du har gitt for vår mobilapplikasjon er begrenset til en ikke- overførbar lisens for å bruke applikasjonen på en enhet som bruker Apple iOS- eller Android-operativsystemene, når det gjelder, og i samsvar med bruksreglene som er angitt i gjeldende App Distributørs vilkår for bruk; (2) vi er ansvarlige for å tilby vedlikeholds- og støttetjenester med hensyn til mobilapplikasjonen som spesifisert i vilkårene og betingelsene i denne lisensen for mobilapplikasjoner som er inkludert i disse bruksvilkårene eller som ellers kreves i henhold til gjeldende lov,og du erkjenner at hver App-distributør ikke har noen forpliktelse til å levere vedlikeholds- og supporttjenester med hensyn til mobilapplikasjonen; (3) i tilfelle svikt i mobilapplikasjonen i samsvar med gjeldende garanti, kan du varsle gjeldende App-distributør, og App-distributøren, i samsvar med vilkårene og policyene, kan tilbakebetale kjøpesummen, om noen, betalt for mobilapplikasjonen, og maksimalt tillatt i gjeldende lov, vil App-distributøren ikke ha noen annen garantiforpliktelse med hensyn til mobilapplikasjonen; (4) du representerer og garanterer at (i) du ikke er lokalisert i et land som er underlagt en amerikansk regjeringsembargo, eller som har blitt utpekt av den amerikanske regjeringen som et "terrorstøttende" land og (ii) du ikke er oppført på alle USAregjeringsliste over forbudte eller begrensede parter; (5) du må overholde gjeldende tredjeparts avtalevilkår når du bruker mobilapplikasjonen, f.eks. Hvis du har en VoIP-applikasjon, må du ikke være i strid med deres trådløse datatjenesteavtale når du bruker mobilapplikasjonen; og (6) du erkjenner og samtykker i at appdistributørene er tredjepartsmottakere av vilkårene og betingelsene i denne mobilapplikasjonen i disse bruksvilkårene, og at hver appdistributør vil ha rett (og vil bli ansett for å ha aksepterte rettigheten) til å håndheve vilkårene og betingelsene i denne lisensen for mobilapplikasjoner i disse bruksbetingelsene mot deg som tredjepartsmottaker.(5) du må overholde gjeldende tredjeparts avtalevilkår når du bruker mobilapplikasjonen, f.eks. Hvis du har en VoIP-applikasjon, må du ikke være i strid med deres trådløse datatjenesteavtale når du bruker mobilapplikasjonen; og (6) du erkjenner og samtykker i at appdistributørene er tredjepartsmottakere av vilkårene og betingelsene i denne mobilapplikasjonen i disse bruksvilkårene, og at hver appdistributør vil ha rett (og vil bli ansett for å ha aksepterte rettigheten) til å håndheve vilkårene og betingelsene i denne lisensen for mobilapplikasjoner i disse bruksbetingelsene mot deg som tredjepartsmottaker.(5) du må overholde gjeldende tredjeparts avtalevilkår når du bruker mobilapplikasjonen, f.eks. Hvis du har en VoIP-applikasjon, må du ikke være i strid med deres trådløse datatjenesteavtale når du bruker mobilapplikasjonen; og (6) du erkjenner og samtykker i at appdistributørene er tredjepartsmottakere av vilkårene og betingelsene i denne mobilapplikasjonen i disse bruksvilkårene, og at hver appdistributør vil ha rett (og vil bli ansett for å ha aksepterte rettigheten) til å håndheve vilkårene og betingelsene i denne lisensen for mobilapplikasjoner i disse bruksbetingelsene mot deg som tredjepartsmottaker.må du ikke være i strid med deres trådløse datatjenesteavtale når du bruker mobilapplikasjonen; og (6) du erkjenner og samtykker i at appdistributørene er tredjepartsmottakere av vilkårene og betingelsene i denne mobilapplikasjonen i disse bruksvilkårene, og at hver appdistributør vil ha rett (og vil bli ansett for å ha aksepterte rettigheten) til å håndheve vilkårene og betingelsene i denne lisensen for mobilapplikasjoner i disse bruksbetingelsene mot deg som tredjepartsmottaker.må du ikke være i strid med deres trådløse datatjenesteavtale når du bruker mobilapplikasjonen; og (6) du erkjenner og samtykker i at appdistributørene er tredjepartsmottakere av vilkårene og betingelsene i denne mobilapplikasjonen i disse bruksvilkårene, og at hver appdistributør vil ha rett (og vil bli ansett for å ha aksepterte rettigheten) til å håndheve vilkårene og betingelsene i denne lisensen for mobilapplikasjoner i disse bruksbetingelsene mot deg som tredjepartsmottaker.og at hver appdistributør vil ha rett (og vil bli ansett for å ha akseptert retten) til å håndheve vilkårene og betingelsene i denne lisensen for mobilapplikasjoner i disse bruksvilkårene mot deg som tredjepartsmottaker av denne.og at hver appdistributør vil ha rett (og vil bli ansett for å ha akseptert retten) til å håndheve vilkårene og betingelsene i denne lisensen for mobilapplikasjoner i disse bruksvilkårene mot deg som tredjepartsmottaker av denne.

SOSIALE MEDIER

Som en del av funksjonaliteten til nettstedet, kan du koble kontoen din til online-kontoer du har med tredjeparts tjenesteleverandører (hver slik konto, en "tredjepartskonto") ved å: (1) oppgi tredjepartskontoen din påloggingsinformasjon gjennom nettstedet; eller (2) slik at vi får tilgang til din tredjepartskonto, slik det er tillatt under gjeldende vilkår og betingelser som styrer din bruk av hver tredjepartskonto. Du representerer og garanterer at du har rett til å avsløre innloggingsinformasjonen til tredjepartskontoen din til oss og / eller gi oss tilgang til tredjepartskontoen din, uten å krenke deg av noen av betingelsene og vilkårene som regulerer din bruk av det gjeldende Tredjepartskonto,og uten å forplikte oss til å betale gebyrer eller gjøre oss underlagt bruksbegrensninger som er pålagt av tredjeparts tjenesteleverandøren av tredjepartskontoen. Ved å gi oss tilgang til eventuelle tredjepartskontoer, forstår du at (1) vi kan få tilgang til, gjøre tilgjengelige og lagre (hvis aktuelt) alt innhold du har gitt til og lagret i din tredjepartskonto ("Sosiale nettverk" Innhold ”) slik at det er tilgjengelig på og gjennom nettstedet via kontoen din, inkludert uten begrensning noen vennelister og (2) vi kan sende til og motta fra tredjepartskontoen din ytterligere informasjon i den grad du blir varslet når du lenker kontoen din med tredjepartskontoen. Avhengig av tredjepartskontoer du velger og underlagt personverninnstillingene du har angitt i slike tredjepartskontoer,personlig identifiserbar informasjon som du legger ut til tredjepartskontoer kan være tilgjengelig på og gjennom kontoen din på nettstedet. Vær oppmerksom på at hvis en tredjepartskonto eller tilknyttet tjeneste blir utilgjengelig eller vår tilgang til slik tredjepartskonto blir avsluttet av tredjeparts tjenesteleverandør, kan det hende at innholdet i sosialt nettverk ikke lenger er tilgjengelig på og gjennom nettstedet. Du vil til enhver tid kunne deaktivere forbindelsen mellom kontoen din på nettstedet og dine tredjepartskontoer. Vær oppmerksom på at DIN FORHOLD TIL TJENESTEYTERE TIL TREDJEPARTS TILKNYTTETE MED DIN TREDJEPARTSKONTO KONTROLLERES ENKELT AV DIN AVTALE (ER) MED SUKKELE TJENESTEYDERE. Vi gjør ingen anstrengelser for å se gjennom innhold i sosialt nettverk for noe formål, inkludert, men ikke begrenset til, for nøyaktighet, lovlighet,eller ikke-krenkelse, og vi er ikke ansvarlig for noe innhold i det sosiale nettverket. Du erkjenner og samtykker i at vi får tilgang til din e-postadressebok tilknyttet en tredjepart-konto og kontaktlisten din som er lagret på din mobile enhet eller nettbrett, bare for å identifisere og informere deg om kontaktene som også har registrert seg for å bruke nettstedet . Du kan deaktivere forbindelsen mellom nettstedet og din tredjepartskonto ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor eller gjennom kontoinnstillingene dine (hvis aktuelt). Vi vil forsøke å slette all informasjon som er lagret på våre servere som ble innhentet gjennom en slik tredjepartskonto, bortsett fra brukernavnet og profilbildet som blir tilknyttet kontoen din.Du erkjenner og samtykker i at vi får tilgang til din e-postadressebok tilknyttet en tredjepart-konto og kontaktlisten din som er lagret på din mobile enhet eller nettbrett, bare for å identifisere og informere deg om kontaktene som også har registrert seg for å bruke nettstedet . Du kan deaktivere forbindelsen mellom nettstedet og din tredjepartskonto ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor eller gjennom kontoinnstillingene dine (hvis aktuelt). Vi vil forsøke å slette all informasjon som er lagret på våre servere som ble innhentet gjennom en slik tredjepartskonto, bortsett fra brukernavnet og profilbildet som blir tilknyttet kontoen din.Du erkjenner og samtykker i at vi får tilgang til din e-postadressebok tilknyttet en tredjepart-konto og kontaktlisten din som er lagret på din mobile enhet eller nettbrett, bare for å identifisere og informere deg om kontaktene som også har registrert seg for å bruke nettstedet . Du kan deaktivere forbindelsen mellom nettstedet og din tredjepartskonto ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor eller gjennom kontoinnstillingene dine (hvis aktuelt). Vi vil forsøke å slette all informasjon som er lagret på våre servere som ble innhentet gjennom en slik tredjepartskonto, bortsett fra brukernavnet og profilbildet som blir tilknyttet kontoen din.Du kan deaktivere forbindelsen mellom nettstedet og din tredjepartskonto ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor eller gjennom kontoinnstillingene dine (hvis aktuelt). Vi vil forsøke å slette all informasjon som er lagret på våre servere som ble innhentet gjennom en slik tredjepartskonto, bortsett fra brukernavnet og profilbildet som blir tilknyttet kontoen din.Du kan deaktivere forbindelsen mellom nettstedet og din tredjepartskonto ved å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor eller gjennom kontoinnstillingene dine (hvis aktuelt). Vi vil forsøke å slette all informasjon som er lagret på våre servere som ble innhentet gjennom en slik tredjepartskonto, bortsett fra brukernavnet og profilbildet som blir tilknyttet kontoen din.

INNLEGG

Du erkjenner og samtykker i at spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, tilbakemeldinger eller annen informasjon angående nettstedet ("Innleveringer") gitt av deg til oss er ikke-fortrolige og skal bli vår eneste eiendom. Vi skal eie eksklusive rettigheter, inkludert alle immaterielle rettigheter, og har rett til ubegrenset bruk og formidling av disse innsendingene til ethvert lovlig formål, kommersielt eller på annen måte, uten erkjennelse eller erstatning til deg. Du frafaller herved alle moralske rettigheter til slike innleveringer, og du garanterer herved at slike innleveringer er originale hos deg, eller at du har rett til å sende inn slike innleveringer. Du samtykker i at det ikke skal brukes noen handling mot oss for påstått eller faktisk krenkelse eller misbruk av eiendomsrett i dine innsendinger.

ANNONSØRER

Vi lar annonsører vise annonser og annen informasjon i visse områder på nettstedet, for eksempel sidefeltannonser eller bannerannonser. Hvis du er en annonsør, skal du ta det fulle ansvaret for alle annonser du plasserer på nettstedet og alle tjenester som tilbys på nettstedet eller produkter som selges gjennom disse annonsene. Videre, som annonsør, garanterer og representerer du at du har alle rettigheter og autoriteter til å plassere annonser på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, åndsverksrettigheter, publisitetsrettigheter og kontraktsrettigheter. Vi gir ganske enkelt plass til å plassere slike annonser, og vi har ingen andre forhold til annonsører.

WEBOMRÅDEADMINISTRASJON

Vi forbeholder oss retten, men ikke plikten, til: (1) å overvåke nettstedet for brudd på disse bruksvilkårene; (2) ta passende rettslige forholdsregler mot alle som etter vår skjønn, bryter loven eller disse bruksvilkårene, inkludert uten begrensning, rapportering av denne brukeren til rettshåndhevende myndigheter; (3) etter eget skjønn og uten begrensning, nekte, begrense tilgangen til, begrense tilgjengeligheten til eller deaktivere (i den grad teknologisk mulig) noen av dine bidrag eller deler av dette; (4) etter eget skjønn og uten begrensning, varsel eller ansvar, for å fjerne fra nettstedet eller på annen måte deaktivere alle filer og innhold som er for store eller på noen måte er tyngende for systemene våre;og (5) for øvrig administrere nettstedet på en måte som er designet for å beskytte våre rettigheter og eiendommer og for å lette riktig funksjon av nettstedet.

PRIVACY POLICY

Vi bryr oss om datasikkerhet og sikkerhet. Vennligst les vår personvernpolicy: https://www.reas.es/no/privacy. Ved å bruke nettstedet, samtykker du til å være bundet av vår personvernpolicy, som er innlemmet i disse bruksvilkårene. Vær oppmerksom på at nettstedet er vert i Spania. Hvis du går inn på nettstedet fra noen annen region i verden med lover eller andre krav som regulerer innsamling, bruk eller avsløring av personopplysninger som skiller seg fra gjeldende lover i Spania, overfører du dataene dine til Spania gjennom din fortsatte bruk av nettstedet , og du samtykker i å få dataene dine overført til og behandlet i Spania.  


OVERVÅRING AV KOPIERETT

Vi respekterer andres immaterielle rettigheter. Hvis du mener at noe tilgjengelig materiale på eller gjennom nettstedet krenker opphavsretten du eier eller kontrollerer, må du umiddelbart varsle oss ved å bruke kontaktinformasjonen gitt nedenfor (en "varsling"). En kopi av varslingen din vil bli sendt til personen som har lagt ut eller lagret materialet adressert i varslingen. Vær oppmerksom på at du i henhold til gjeldende lovgivning kan holdes ansvarlig for skader hvis du gjør vesentlig feilinformasjon i en varsling. Hvis du ikke er sikker på at materiale som er lokalisert på eller lenket til av nettstedet, krenker opphavsretten din, bør du vurdere å først kontakte en advokat.

VEI OG OPPSIGELSE

Disse bruksvilkårene skal forbli i full styrke og virkning mens du bruker nettstedet. Uten å begrense noen annen bestemmelse om disse vilkårene for bruk, forbeholder vi oss retten til, i vår eneste diskresjon og uten varsel eller ansvar, nekte tilgang til og bruk av nettstedet (inkludert blokkering av visse IP-adresser), til noen person eller kommentarer FOR INGEN GRUNN, INKLUDERER UTEN BEGRENSNING FOR BRUK AV NOEN REPRESENTASJON, GARANTI ELLER POSJEKT INNHOLDT I VILKÅR FOR BRUK ELLER ANVENDELIG LOV ELLER FORORDNING. VI KAN AVSLUTTE DITT BRUK ELLER DELTAK PÅ NETTSTEDET ELLER SLETTE DITT REGNSKAP OG ALT INNHOLD ELLER OPPLYSNINGER SOM DU LAGT PÅ NOEN TID, UTEN ADVARSEL, VÅR ENESTE BESKRIVELSE.

Hvis vi avslutter eller suspenderer kontoen din av en eller annen grunn, har du forbud mot å registrere og opprette en ny konto under ditt navn, et falskt eller lånt navn eller navnet til noen tredjepart, selv om du kanskje opptrer på vegne av den tredje parti. I tillegg til å avslutte eller stanse kontoen din, forbeholder vi oss retten til å iverksette passende rettslige skritt, inkludert uten begrensning forfølgelse av sivil, kriminell og forføyningsrettslig oppreisning.

MODIFIKASJONER OG INTERRUPTJONER

Vi forbeholder oss retten til å endre, endre eller fjerne innholdet på nettstedet når som helst eller uansett grunn, uten skjønn. Vi har imidlertid ingen plikt til å oppdatere informasjon på nettstedet vårt. Vi forbeholder oss også retten til å endre eller avvikle hele eller deler av nettstedet uten varsel når som helst. Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for endring, prisendring, suspensjon eller avslutning av nettstedet.  

Vi kan ikke garantere at nettstedet vil være tilgjengelig til enhver tid. Vi kan oppleve maskinvare, programvare eller andre problemer eller trenger å utføre vedlikehold relatert til nettstedet, noe som kan føre til avbrudd, forsinkelser eller feil. Vi forbeholder oss retten til å endre, revidere, oppdatere, stanse, avbryte eller på annen måte endre nettstedet når som helst eller uansett grunn uten varsel til deg. Du samtykker i at vi ikke har noe som helst ansvar for tap, skade eller ulempe forårsaket av din manglende evne til å få tilgang til eller bruke nettstedet under driftsstans eller opphør av nettstedet. Ingenting i disse vilkårene for bruk vil bli tolket for å forplikte oss til å vedlikeholde og støtte nettstedet eller levere korreksjoner, oppdateringer eller utgivelser i forbindelse med dette.

REGERINGSLOV

Disse forholdene er styrt av og tolket i henhold til lovene i Spania, og bruken av FNs avtalekonvensjon for internasjonalt salg av varer er uttrykkelig ekskludert. Hvis din vanlige bolig er i EU, og du er en forbruker, har du i tillegg den beskyttelsen du gir av obligatoriske bestemmelser i loven i hjemlandet. REAS og deg selv samtykker begge i å underkaste deg den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Malaga, noe som betyr at du kan komme med et krav om å forsvare dine forbrukerbeskyttelsesrettigheter med hensyn til disse bruksbetingelsene i Spania, eller i EU-landet der du bor.

Tvisteløsning

Uformelle forhandlinger

For å fremskynde løsning og kontrollere kostnadene for enhver tvist, kontrovers eller krav knyttet til disse bruksvilkårene (hver en "tvist" og samlet "tvistene") brakt av enten du eller oss (hver for seg, en "part" og kollektivt , "partene"), er partene enige om å først forsøke å forhandle om enhver tvist (unntatt de tvistene som uttrykkelig er gitt nedenfor) uformelt i minst tretti (30) dager før de innleder voldgift. Slike uformelle forhandlinger starter etter skriftlig varsel fra den ene parten til den andre parten.

Bindende voldgift

Enhver tvist som oppstår som følge av forholdet mellom partene i denne kontrakten, skal avgjøres av en voldgiftsdommer som vil bli valgt i samsvar med voldgift og interne regler for Den europeiske voldgiftsretten som er en del av det europeiske voldgiftssenteret som har sitt sete i Strasbourg, og som er gjeldende på tidspunktet for voldgiftssøknaden, og hvor vedtakelse av denne klausulen utgjør aksept. Voldgiftssete skal være Malaga, Spania. Forhandlingens språk skal være spansk. Gjeldende regler for materiell rett skal være Spanias lov.

Begrensninger

Partene er enige om at enhver voldgift skal begrenses til tvisten mellom partene hver for seg. I den utstrekning loven tillater det, skal (a) ingen voldgift kombineres med noen annen prosedyre; (b) det ikke er noen rett eller myndighet for at tvist kan voldgiftsføres på en klassesaksbasis eller til å benytte klassesøksprosedyrer; og (c) det ikke er noen rett eller myndighet for at noen tvist kan bringes i en påstått representativ kapasitet på vegne av allmennheten eller andre personer.

Unntak fra uformelle forhandlinger og voldgift

Partene er enige om at følgende tvister ikke er underlagt ovennevnte bestemmelser om uformelle forhandlinger og bindende voldgift: (a) tvister som søker å håndheve eller beskytte, eller angående gyldigheten av noen av de intellektuelle eiendomsrettighetene til en part; (b) enhver tvist relatert til eller oppstått fra påstander om tyveri, piratkopiering, invasjon av personvern eller uautorisert bruk; og (c) ethvert krav om forføyning. Hvis denne bestemmelsen blir funnet å være ulovlig eller ikke rettskraftig, vil ingen av partene velge å voldgive noen tvist som faller innenfor den delen av denne bestemmelsen som er funnet å være ulovlig eller ikke rettskraftig, og slik tvist skal avgjøres av en domstol med kompetent jurisdiksjon innen domstolene oppført for jurisdiksjon ovenfor, og partene er enige om å underkaste seg den personlige jurisdiksjonen til den domstolen.

CORRECTIONS

Det kan være informasjon på nettstedet som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller mangler, inkludert beskrivelser, priser, tilgjengelighet og diverse andre opplysninger. Vi forbeholder oss retten til å rette opp eventuelle feil, unøyaktigheter eller unnlatelser og til å endre eller oppdatere informasjonen på nettstedet når som helst, uten forvarsel.

ANSVARSFRASKRIVELSE

NETTSTEDET LEVERES PÅ ET AS-ER OG SOM TILGJENGELIG GRUNNLEGG. DU ER enig i at bruken av nettstedet og våre tjenester vil være på din eneste risiko. I FULLST OMFATTELSE TILLATT AV LOV, GJELDER VI AV ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG eller IMPLISERT, I FORBINDELSE MED STEDET OG DITT BRUK DEROM, INKLUDERER UTEN BEGRENSNING, DE IMPLISJONTE GARANTIER FOR MERCHANTAILITET, GJENNOMHET FOR EN PARTS, VI GJØR INGEN GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER OM NØYAKTIGHET ELLER FULLFARHET AV INNHOLDETS INNHOLD ELLER INNHOLDET PÅ NOEN NETTSTEDE KJENTE TIL SIDEN, OG VI ANTAR INGEN ANSVAR ELLER ANSVAR FOR NOEN (1) FEIL, MISTEVISNINGER ELLER INC 2) PERSONLIGE SKADER ELLER EIENDOMSKADER, AV NOEN NATUR Uansett, som følger fra din tilgang til og bruk av nettstedet,(3) NOEN Uautorisert tilgang til eller bruk av sikre tjenester og / eller noen og all personlig informasjon og / eller finansiell informasjon som er lagret deri, (4) NOEN AVBRUDD ELLER AVSLUTTELSE AV OVERFØRING TIL ELLER FRA STEDET, (5) VIRUSER, TROJAN HESTER ELLER LIKE SOM KAN OVERFØRES ELLER GJENNOM NETTSIDEN AV NOEN TREDJEPART, OG / ELLER (6) EVENTUELLE FEIL ELLER UTLATNINGER I NOEN INNHOLD OG MATERIALER ELLER FOR TAP ELLER SKADE AV NOE SLAGE SOM ER INKLUDERT SOM ET RESULTAT AV BRUK AV NOE INNHOLD LAGET, OVERDRAGT ELLER ANNEN GJORT TILGJENGELIG VIA NETTSTEDET. VI GARANTERER, ANSLUTTER, GARANTIER, ELLER ANTAR ANSVAR FOR NOE PRODUKT ELLER TJENESTE TILBUD ELLER TILBUD AV EN TREDJE PART GJENNEM NETTSIDEN, NOEN HYPERLINKET NETTSTED, ELLER NOGEN NETTSTED ELLER MOBIL APPLIKASJON FUNKSJONERT I EN ANNEN BANNER ELLER ANNETOG VI VIL IKKE være EN PART MED ELLER PÅ NOEN MÅTE ANSVARLIG FOR Å monitorere noen transaksjoner mellom deg og noen tredjeparts tilbydere av produkter eller tjenester. SOM MED KJØP AV ET PRODUKT ELLER TJENESTE GJENNOM ETTER MEDIUM ELLER I NOEN MILJØ, SKAL DU BRUKE DIN BESTE DOM OG ØVNE FORSIKTIG HVOR DET GJELDER.

ANSVARSBEGRENSNINGER

Under ingen omstendigheter vil VI ELLER VÅRE DIREKTORER, MEDARBEIDERE, ELLER AGENTER være ANSVARLIG FOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGENDE, EXEMPLERENDE, HENDELIGE, SPESIELLE ELLER PUNITIVE SKADER, INKLUDERT MISTE OVERSIKT, TAP AV TAP, ELLER ANDRE SKADER som oppstår fra bruken av nettstedet, selv om vi har blitt informert om muligheten for slike skader. 

ERSTATNING

Du samtykker i å forsvare, skadesløsgjøre og holde oss ufarlige, inkludert våre datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle våre respektive offiserer, agenter, partnere og ansatte, fra og mot tap, skade, ansvar, krav eller krav, inkludert rimelige advokater gebyrer og utgifter, utført av tredjepart på grunn av eller som følger av: (1) dine bidrag; (2) bruk av nettstedet; (3) brudd på disse bruksvilkårene; (4) brudd på dine representasjoner og garantier angitt i disse bruksvilkårene; (5) brudd på rettighetene til en tredjepart, inkludert men ikke begrenset til åndsverksrettigheter; eller (6) enhver åpenlyst skadelig handling overfor enhver annen bruker av nettstedet som du koblet deg til via nettstedet. Til tross for det foregående, forbeholder vi oss retten, for din regning,å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen av alle saker som du er pålagt å skadesløsholde oss for, og du samtykker i å samarbeide på din bekostning med vårt forsvar for slike påstander. Vi vil bruke rimelig innsats for å varsle deg om noe slikt krav, handling eller saksgang som er underlagt denne skadesløsgjørelsen når vi blir klar over det.

BRUKERDATA

Vi vil opprettholde visse data som du overfører til nettstedet i den hensikt å administrere ytelsen til nettstedet, samt data knyttet til din bruk av nettstedet. Selv om vi utfører regelmessige rutinemessige sikkerhetskopier av data, er du alene ansvarlig for all data du overfører eller som er relatert til enhver aktivitet du har foretatt ved bruk av nettstedet. Du samtykker i at vi ikke skal ha noe ansvar overfor deg for tap eller korrupsjon av slike data, og du avviser herved enhver rett til handling mot oss som følge av et slikt tap eller korrupsjon av slike data.

ELEKTRONISKE KOMMUNIKASJONER, TRANSAKSJONER OG signaturer

Å besøke nettstedet, sende oss e-post og fylle ut elektroniske skjemaer utgjør elektronisk kommunikasjon. Du samtykker i å motta elektronisk kommunikasjon, og du samtykker i at alle avtaler, kunngjøringer, avsløringer og annen kommunikasjon vi gir deg elektronisk, via e-post og på nettstedet, tilfredsstiller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. DU ER ENIGT enig i bruken av elektroniske signaturer, kontrakter, bestillinger og andre opptak, og til elektronisk levering av merknader, politikker og opptegnelser over transaksjoner som er initiert eller fullført av oss eller VIA nettstedet. Du fraskriver deg fra enhver rettigheter eller krav i henhold til vedtekter, forskrifter, regler, forordninger eller andre lover i enhver jurisdiksjon som krever original signatur eller levering eller oppbevaring av ikke-elektroniske poster,eller til utbetalinger eller tildeling av kreditt på andre måter enn elektroniske midler. 

DIVERSE

Disse bruksvilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler som er lagt ut av oss på nettstedet eller i forhold til nettstedet, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss. Vår unnlatelse av å utøve eller håndheve noen rettighet eller bestemmelse i disse bruksvilkårene skal ikke fungere som avkall på slik rettighet eller bestemmelse. Disse bruksvilkårene fungerer i den utstrekning loven tillater. Vi kan tildele noen av eller alle våre rettigheter og plikter til andre når som helst. Vi skal ikke være ansvarlig eller ansvarlig for tap, skade, forsinkelse eller unnlatelse av handlinger forårsaket av noen årsak utenfor vår fornuftige kontroll. Hvis noen bestemmelse eller deler av en bestemmelse i disse bruksvilkårene blir bestemt å være ulovlig, ugyldig eller ikke tvangsfullbyrdig,at bestemmelsen eller deler av bestemmelsen anses som skiltbar fra disse bruksbetingelsene og påvirker ikke gyldigheten og håndhevbarheten av gjenværende bestemmelser. Det er ikke opprettet noe joint venture-, partnerskap-, ansettelses- eller byråforhold mellom deg og oss som et resultat av disse vilkårene for bruk eller bruk av nettstedet. Du samtykker i at disse bruksvilkårene ikke skal tolkes mot oss i kraft av å ha utarbeidet dem. Du frafaller herved ethvert forsvar du måtte ha basert på den elektroniske formen for disse bruksvilkårene og mangelen på signering fra partene for å utføre disse bruksvilkårene.Du samtykker i at disse bruksvilkårene ikke skal tolkes mot oss i kraft av å ha utarbeidet dem. Du frafaller herved ethvert forsvar du måtte ha basert på den elektroniske formen for disse bruksvilkårene og mangelen på signering fra partene for å utføre disse bruksvilkårene.Du samtykker i at disse bruksvilkårene ikke skal tolkes mot oss i kraft av å ha utarbeidet dem. Du frafaller herved ethvert forsvar du måtte ha basert på den elektroniske formen for disse bruksvilkårene og mangelen på signering fra partene for å utføre disse bruksvilkårene.

KONTAKT OSS 

For å løse en klage på nettstedet eller motta ytterligere informasjon om bruk av nettstedet, vennligst kontakt oss på: 

REAS Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe Urb. Marbella Real, Bloque 3, Oficina 31 29602 Marbella, Malaga, Spania [email protected]